آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی

1398-12-03

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی، خانم با روابط عمومی خوب و سابقه کار بالا، شیفت صبح و عصر، حقوق طبق وزارت کار، موجه و متعهد

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی، خانم با روابط عمومی خوب و سابقه کار بالا، شیفت صبح و عصر، حقوق طبق وزارت کار، موجه و متعهد

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی