آگهی استخدام مهندس طراح سازه در شرکت مهندسین مشاور طرح و تدبیر آبادیس

استخدام مهندس طراح سازه در شرکت مهندسین مشاور طرح و تدبیر آبادیس

1398-12-03

استخدام مهندس طراح سازه در شرکت مهندسین مشاور طرح و تدبیر آبادیس، مسلط به afe &etabs، با سابقه طراحی فاز دو با تایید نظام مهندسی،

استخدام مهندس طراح سازه در شرکت مهندسین مشاور طرح و تدبیر آبادیس، مسلط به afe &etabs، با سابقه طراحی فاز دو با تایید نظام مهندسی،

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی