آگهی استخدام مهندس برق در شرکت معتبر خصوصی

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر خصوصی

1398-12-04

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر خصوصی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر خصوصی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی