آگهی استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت مهندسی پرسو

استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت مهندسی پرسو

1397-08-23

استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت مهندسی پرسو . برنامه ریزی و کنترل فروش . مسلط به زبان انگلیسی

استخدام سرپرست امور قراردادها در شرکت مهندسی پرسو . برنامه ریزی و کنترل فروش . مسلط به زبان انگلیسی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی