آگهی استخدام آشپز رستوران

استخدام آشپز رستوران

1398-11-30

به یک اشپز ماهرو کار بلد و تمام وقت جهت کار در یک رستوران نیازمندیم

به یک اشپز ماهرو کار بلد و تمام وقت جهت کار در یک رستوران نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی