آگهی استخدام مهندس مخابرات در شرکت معتبر تولید محصولات مخابراتی

استخدام مهندس مخابرات در شرکت معتبر تولید محصولات مخابراتی

1398-11-29

استخدام مهندس مخابرات در شرکت معتبر تولید محصولات مخابراتی، توانایی کار با اسپکتروم و سیگنال ژنراتور، تست و راه اندازی بردهای مخابراتی ، آشنا به نرم افزارهای ADS - HFSS - Altium ، آقا ، لیسانس

استخدام مهندس مخابرات در شرکت معتبر تولید محصولات مخابراتی، توانایی کار با اسپکتروم و سیگنال ژنراتور، تست و راه اندازی بردهای مخابراتی ، آشنا به نرم افزارهای ADS - HFSS - Altium ، آقا ، لیسانس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی