آگهی استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-11-29

استخدام یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار مبنا جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب

استخدام یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار مبنا جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی