آگهی استخدام بازاریاب خانم

استخدام بازاریاب خانم

1398-11-30

استخدام یک نفر بازاریاب خانم جهت فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش رنگ ساختمانی با شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر بازاریاب خانم جهت فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش رنگ ساختمانی با شرایط کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی