آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در املاک

استخدام منشی خانم جهت همکاری در املاک

1398-11-28

استخدام یک نفر منشی خانم منظم جهت همکاری در املاک با محیطی آرام و درآمد مکفی

استخدام یک نفر منشی خانم منظم جهت همکاری در املاک با محیطی آرام و درآمد مکفی

کرج شهرک وحدت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی