آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

1398-11-27

استخدام منشی خانم منظم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمدی خوب

استخدام منشی خانم منظم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمدی خوب

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی