آگهی استخدام فتوشاپ کار در مجموعه خدماتی پارسیان

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه خدماتی پارسیان

1398-11-28

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه خدماتی پارسیان، خانم یا آقا، ساعت کاری 8 الی 13 و 17 الی 21/30، حقوق توافقی

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه خدماتی پارسیان، خانم یا آقا، ساعت کاری 8 الی 13 و 17 الی 21/30، حقوق توافقی

اصفهان بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی