آگهی استخدام دستیار دندانپزشک خانم در کلینیک دندانپزشکی

استخدام دستیار دندانپزشک خانم در کلینیک دندانپزشکی

1398-11-28

استخدام دستیار دندانپزشک خانم در کلینیک دندانپزشکی، با سابقه کاری مرتبط، خوش برخورد با روابط عمومی قوی، دو تایم صبح و عصر

استخدام دستیار دندانپزشک خانم در کلینیک دندانپزشکی، با سابقه کاری مرتبط، خوش برخورد با روابط عمومی قوی، دو تایم صبح و عصر

اهواز کوی علوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی