آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت کار در یک کارگاه تولیدی لباس بچه گانه

استخدام بازاریاب خانم جهت کار در یک کارگاه تولیدی لباس بچه گانه

1398-11-26

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت کار در یک کارگاه تولیدی لباس بچه گانه با درآمد عالی (مکان :مشهد، شهرستانهای خراسان رضوی،شمالی،جنوبی)

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت کار در یک کارگاه تولیدی لباس بچه گانه با درآمد عالی (مکان :مشهد، شهرستانهای خراسان رضوی،شمالی،جنوبی)

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی