آگهی استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت تجهیزات پزشکی

1398-11-24

استخدام حسابدار مسلط به نرم افزار هلو جهت همکاری در یک شرکت تجهیزات پزشکی با درآمد مکفی

استخدام حسابدار مسلط به نرم افزار هلو جهت همکاری در یک شرکت تجهیزات پزشکی با درآمد مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی