آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات راهبر

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات راهبر

-621-01-0-67

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات راهبر آشنا به زبان برنامه نویسی ASP.NET ترجیحا MVC با سابقه کاری مرتبط کار به صورت پروژه ای می باشد .

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوری اطلاعات راهبر آشنا به زبان برنامه نویسی ASP.NET ترجیحا MVC با سابقه کاری مرتبط کار به صورت پروژه ای می باشد .

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی