درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه فروش

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه فروش

1398-11-24

استخدام تعدادی نیروی بازاریاب فعال و منظم خانم جهت همکاری در زمینه فروش با درآمد یک میلیون و پانصد هزار تومان و 3 درصد فروش

استخدام تعدادی نیروی بازاریاب فعال و منظم خانم جهت همکاری در زمینه فروش با درآمد یک میلیون و پانصد هزار تومان و 3 درصد فروش

اهواز نادری
اطلاعات تماس

*******09031

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی