درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک کلینیک معتبر

1398-11-24

استخدام یک نفر منشی خانم منظم با ظاهری آراسته جهت همکاری در یک کلینیک معتبر برای شیفت عصر

استخدام یک نفر منشی خانم منظم با ظاهری آراسته جهت همکاری در یک کلینیک معتبر برای شیفت عصر

اهواز کیان آباد
اطلاعات تماس

*******09166

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی