درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام عکاس در خانه بازی

استخدام عکاس در خانه بازی

1398-11-24

استخدام عکاس در خانه بازی به صورت مشارکتی، خانم و آقا

استخدام عکاس در خانه بازی به صورت مشارکتی، خانم و آقا

تهران شهرک غرب
اطلاعات تماس

*******86091

*******86090

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی