آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر قالیشویی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر قالیشویی

1398-11-24

استخدام دو نفر منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت همکاری در یک دفتر قالیشویی با درآمد مناسب برای شیفت صبح و عصر

استخدام دو نفر منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت همکاری در یک دفتر قالیشویی با درآمد مناسب برای شیفت صبح و عصر

اصفهان آتشگاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی