آگهی استخدام بازاریاب نرم افزار حسابداری

استخدام بازاریاب نرم افزار حسابداری

1398-11-23

استخدام بازاریاب آقا جوان بدون سوءپیشینه جهت فروش نرم افزار حسابداری نیازمندیم. ترجیحا دانش آموخته رشته تحصیلی حسابداری باشد. استخدام با حقوق عالی می باشد افراد خوش تیپ خوش صدا و خلاق اولویت بیشتری برای استخدام دارند . 09367818171 02632403800 sharifi@logicsims.ir

استخدام بازاریاب آقا جوان بدون سوءپیشینه جهت فروش نرم افزار حسابداری نیازمندیم. ترجیحا دانش آموخته رشته تحصیلی حسابداری باشد. استخدام با حقوق عالی می باشد افراد خوش تیپ خوش صدا و خلاق اولویت بیشتری برای استخدام دارند . 09367818171 02632403800 sharifi@logicsims.ir

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی