درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست

1398-11-24

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست جهت مسئول فنی در یک شیفت صبح یا عصر، دارای پروانه

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست جهت مسئول فنی در یک شیفت صبح یا عصر، دارای پروانه

مشهد احمد آباد
اطلاعات تماس

*******09151

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی