درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام تکنسین داروخانه نسخه پیچ در داروخانه شبانه روزی

استخدام تکنسین داروخانه نسخه پیچ در داروخانه شبانه روزی

1398-11-24

استخدام تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) در داروخانه شبانه روزی با حقوق مناسب و بیمه ، محدوده بیمارستان روزبه، ساعت کاری عصر 15 الی 22/30

استخدام تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) در داروخانه شبانه روزی با حقوق مناسب و بیمه ، محدوده بیمارستان روزبه، ساعت کاری عصر 15 الی 22/30

تهران امیر آباد
اطلاعات تماس

*******09900

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی