آگهی استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر

1398-11-23

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر و اشنایی کامل با برنامه های oop , #C , Asp.net , Entily Farmework , حداقل 3سال سابقه کاری داشته باشد. یا حقوق پاییه 6000,000 و پاداش و بیمه و کار بصورت تمام وقت

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر و اشنایی کامل با برنامه های oop , #C , Asp.net , Entily Farmework , حداقل 3سال سابقه کاری داشته باشد. یا حقوق پاییه 6000,000 و پاداش و بیمه و کار بصورت تمام وقت

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی