آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ورزشی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ورزشی

1398-11-22

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ورزشی با درآمد ماهیانه 400 هزار تومان ،شیفت کاری صبح میباشد.

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ورزشی با درآمد ماهیانه 400 هزار تومان ،شیفت کاری صبح میباشد.

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی