آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک مرکز مشاوره خانواده

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک مرکز مشاوره خانواده

1398-11-23

استخدام یک نفر منشی خانم با توانایی فعالیت با نرم افزار های ورد و اکسل جهت همکاری در یک مرکز مشاوره خانواده با حقوق 700000 تومان

استخدام یک نفر منشی خانم با توانایی فعالیت با نرم افزار های ورد و اکسل جهت همکاری در یک مرکز مشاوره خانواده با حقوق 700000 تومان

اصفهان میر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی