آگهی استخدام حسابدار آقا یا خانم جهت همکاری در یک فروشگاه تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

استخدام حسابدار آقا یا خانم جهت همکاری در یک فروشگاه تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

1398-11-22

استخدام یک نفر حسابدار آقا یا خانم جوان منظم و خوش برخورد با روابط عمومی بالا جهت همکاری در یک فروشگاه تجهیزات آشپزخانه های صنعتی با درآمد خوب

استخدام یک نفر حسابدار آقا یا خانم جوان منظم و خوش برخورد با روابط عمومی بالا جهت همکاری در یک فروشگاه تجهیزات آشپزخانه های صنعتی با درآمد خوب

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی