آگهی استخدام منشی جهت همکاری در یک موسسه ی مشاور حقوقی

استخدام منشی جهت همکاری در یک موسسه ی مشاور حقوقی

1398-11-21

استخدام یک نفر منشی منظم و آشنا به کامپیوتر جهت همکاری در یک موسسه ی مشاور حقوقی با حقوق مکفی

استخدام یک نفر منشی منظم و آشنا به کامپیوتر جهت همکاری در یک موسسه ی مشاور حقوقی با حقوق مکفی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی