آگهی استخدام موتور سوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتور سوار جهت کار در پیک موتوری

1397-08-23

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری برای حمل پاکت و اوراق با درآمد خوب (بالای 150 هزار)

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری برای حمل پاکت و اوراق با درآمد خوب (بالای 150 هزار)

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی