آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو

1398-11-20

استخدام یک نفر منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو با درآمد خوب

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی