آگهی استخدام مهندس سازه در پروژه ساخت بیمارستان

استخدام مهندس سازه در پروژه ساخت بیمارستان

1398-11-20

استخدام مهندس سازه در پروژه ساخت بیمارستان، کارشناس یا کارشناس ارشد، حداقل 5 سال سابقه در امور فنی ساخت ابنیه، دارای کارت پایان خدمت، بیمه تامین اجتماعی با هزینه ایاب و ذهاب و صبحانه و ناهار

استخدام مهندس سازه در پروژه ساخت بیمارستان، کارشناس یا کارشناس ارشد، حداقل 5 سال سابقه در امور فنی ساخت ابنیه، دارای کارت پایان خدمت، بیمه تامین اجتماعی با هزینه ایاب و ذهاب و صبحانه و ناهار

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی