آگهی استخدام ماما در درمانگاه

استخدام ماما در درمانگاه

1398-11-19

استخدام ماما در درمانگاه با مدرک مورد قبول وزارت بهداشت و درمان با مبلغ ثابت و درصدی

استخدام ماما در درمانگاه با مدرک مورد قبول وزارت بهداشت و درمان با مبلغ ثابت و درصدی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی