آگهی استخدام بازاریاب تلفنی خانم جهت کار در شرکت بیمه پاسارگاد

استخدام بازاریاب تلفنی خانم جهت کار در شرکت بیمه پاسارگاد

1398-11-20

استخدام 5 نفر بازاریاب تلفنی خانم با تجربه جهت کار در شرکت بیمه پاسارگاد با درآمد ماهیانه 800 هزار تومان بصورت شیفتی

استخدام 5 نفر بازاریاب تلفنی خانم با تجربه جهت کار در شرکت بیمه پاسارگاد با درآمد ماهیانه 800 هزار تومان بصورت شیفتی

مشهد انذیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی