آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در رستوران

استخدام منشی خانم جهت همکاری در رستوران

1398-11-21

استخدام منشی خانم مسلط به نرم افزار سپیدز جهت همکاری در رستوران با درآمد خوب

استخدام منشی خانم مسلط به نرم افزار سپیدز جهت همکاری در رستوران با درآمد خوب

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی