آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-11-21

استخدام یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر و جوان جهت همکاری در یک شرکت معتبر با شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر و جوان جهت همکاری در یک شرکت معتبر با شرایط کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی