آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه خیریه

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک موسسه خیریه

1398-11-21

استخدام یک نفر منشی خانم مجرد جهت همکاری در یک موسسه خیریه با درآمد خوب بصورت نیمه وقت

استخدام یک نفر منشی خانم مجرد جهت همکاری در یک موسسه خیریه با درآمد خوب بصورت نیمه وقت

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی