آگهی استخدام حسابدار خانم جهت کار در یک مرکز ترک اعتیاد

استخدام حسابدار خانم جهت کار در یک مرکز ترک اعتیاد

1398-11-19

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت کار در یک مرکز ترک اعتیاد با درآمد ماهیانه 800 هزار تومان و محیطی آرام

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت کار در یک مرکز ترک اعتیاد با درآمد ماهیانه 800 هزار تومان و محیطی آرام

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی