آگهی استخدام مهندس عمران و معمار در شرکت ساختمانی

استخدام مهندس عمران و معمار در شرکت ساختمانی

1398-11-18

استخدام مهندس عمران و معمار در شرکت ساختمانی باتجربه، مجرد و زیر 30 سال، پروژه واقع در فرهنگ شهر، حقوق توافقی

استخدام مهندس عمران و معمار در شرکت ساختمانی باتجربه، مجرد و زیر 30 سال، پروژه واقع در فرهنگ شهر، حقوق توافقی

شیراز فرهنگ شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی