آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان دیپلمات

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان دیپلمات

1398-11-18

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان دیپلمات با مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا جهت تدریس کتاب American English File

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان دیپلمات با مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا جهت تدریس کتاب American English File

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی