آگهی استخدام مهندس معمار یا عمران خانم در شرکت پیمانکاری راهسازی

استخدام مهندس معمار یا عمران خانم در شرکت پیمانکاری راهسازی

1398-11-19

استخدام مهندس معمار یا عمران خانم در شرکت پیمانکاری راهسازی با حداقل یک سال سابقه کار در زمینه تهیه صورت وضعیت و متره و برآورد، آشنا به نرم افزار تکسا و تدبیر و سامانه مبصا شهرداری، به صورت تمام وقت و حقوق توافقی

استخدام مهندس معمار یا عمران خانم در شرکت پیمانکاری راهسازی با حداقل یک سال سابقه کار در زمینه تهیه صورت وضعیت و متره و برآورد، آشنا به نرم افزار تکسا و تدبیر و سامانه مبصا شهرداری، به صورت تمام وقت و حقوق توافقی

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی