آگهی استخدام کراتینه کار مو در آرایشگاه

استخدام کراتینه کار مو در آرایشگاه

1397-08-23

استخدام کراتینه کار در آرایشگاه (اجاره صندلی 500 تومان)

استخدام کراتینه کار در آرایشگاه (اجاره صندلی 500 تومان)

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی