آگهی استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در شرکت تهیه و توزیع مرغ گرم

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در شرکت تهیه و توزیع مرغ گرم

1398-11-17

استخدام یک نفر حسابدار خانم حرفه ای جهت همکاری در شرکت تهیه و توزیع مرغ گرم بصورت تمام وقت با مزایا

استخدام یک نفر حسابدار خانم حرفه ای جهت همکاری در شرکت تهیه و توزیع مرغ گرم بصورت تمام وقت با مزایا

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی