آگهی استخدام منشی جهت همکاری در یک آموزشگاه زبان معتبر

استخدام منشی جهت همکاری در یک آموزشگاه زبان معتبر

1398-11-17

استخدام یک نفر منشی به صورت تمام وقت جهت همکاری در یک آموزشگاه زبان معتبر با درآمد مناسب

استخدام یک نفر منشی به صورت تمام وقت جهت همکاری در یک آموزشگاه زبان معتبر با درآمد مناسب

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی