آگهی استخدام منشی خانم در مطب زیبایی

استخدام منشی خانم در مطب زیبایی

1397-08-23

استخدام منشی خانم در مطب زیبایی با حقوق 1.300 م با حقوق مکفی محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در مطب زیبایی با حقوق 1.300 م با حقوق مکفی محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی