آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر گردشگری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر گردشگری

1398-11-17

استخدام یک نفر منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت همکاری در دفتر گردشگری با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک نفر منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت همکاری در دفتر گردشگری با درآمد خوب و مزایا

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی