آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

1398-11-17

استخدام یک نفر منشی خانم جوان تحصیل کرده جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با مزایای عالی

استخدام یک نفر منشی خانم جوان تحصیل کرده جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با مزایای عالی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی