آگهی استخدام مهندس معمار خانم در شرکت خصوصی

استخدام مهندس معمار خانم در شرکت خصوصی

1398-11-19

استخدام مهندس معمار خانم در شرکت خصوصی با روابط عمومی قوی و باانگیزه و تسلط کامل به نرم افزارهای مرتبط، دارای روحیه کار تیمی

استخدام مهندس معمار خانم در شرکت خصوصی با روابط عمومی قوی و باانگیزه و تسلط کامل به نرم افزارهای مرتبط، دارای روحیه کار تیمی

کرج درختی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی