آگهی استخدام حسابدار جهت کار در یک شرکت ساختمانی

استخدام حسابدار جهت کار در یک شرکت ساختمانی

1398-11-13

استخدام یک نفر حسابدار جوان جهت کار در یک شرکت ساختمانی با شرایط کاری خوب بصورت تمام وقت

استخدام یک نفر حسابدار جوان جهت کار در یک شرکت ساختمانی با شرایط کاری خوب بصورت تمام وقت

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی