آگهی استخدام کارشناس فروش آقا و خانم جهت همکاری در شرکت ندا بهداشت

استخدام کارشناس فروش آقا و خانم جهت همکاری در شرکت ندا بهداشت

1398-11-15

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم بصورت حضوری جهت همکاری در شرکت ندا بهداشت با درآمد ماهیانه 2 میلیون تومان و مزایا

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم بصورت حضوری جهت همکاری در شرکت ندا بهداشت با درآمد ماهیانه 2 میلیون تومان و مزایا

مشهد بلوار الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی