آگهی استخدام موشن گرافیست در آژانس ویدئویی فردید

استخدام موشن گرافیست در آژانس ویدئویی فردید

1398-11-15

استخدام موشن گرافیست در آژانس ویدئویی فردید با حقوق عالی ، مسلط به موشن گرافی و ادیت ویدئو و بسیار حرفه ای

استخدام موشن گرافیست در آژانس ویدئویی فردید با حقوق عالی ، مسلط به موشن گرافی و ادیت ویدئو و بسیار حرفه ای

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی