آگهی استخدام پیک موتوری در فست فود

استخدام پیک موتوری در فست فود

1398-11-15

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت همکاری در فست فود با درآمد ماهیانه 2500/000 تومان و مزایا

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت همکاری در فست فود با درآمد ماهیانه 2500/000 تومان و مزایا

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی